COVID-19

COVID 19 er en alvorlig Coronavirus-infektion, der kan inficere lungerne og forårsage symptomer, som feber, hoste og åndenød. I de alvorligste tilfælde ses følgevirkninger som lungebetændelse, nyresvigt og i værste tilfælde død.

I øjeblikket er den eneste behandling understøttende pleje. Der er endnu ingen specifik medicin og ingen vaccine.

Kan åndedrætsmuskeltræning mindske risikoen forbundet med COVID-19 infektion?

Grundlæggende mener vi hos AIROFIT at kunne argumentere for:

At styrkelse af dine åndedrætsmuskler nu gør det mindre sandsynligt, at man har behov for intensiv pleje med respiratorindlæggelse hvis / når man bliver inficeret med COVID-19

COVID-19 er en ny sygdom, hvilket betyder, at næsten intet vides om, hvordan man reducerer risikoen forbundet med en infektion. Derfor er der ingen direkte bevis for, at det at have stærkere åndedrætsmuskler reducerer virkningen af ​​en COVID-19-infektion.

Der ses imidlertid teoretiske begrundelser for at understøtte ideen om, at det at have stærkere åndedrætsmuskler kan sænke en række risici forbundet med infektionen, herunder kravet om respiratorindlæggelse i intensivpleje. Dette er baseret på følgende antagelser:

1. De patienter, der er mest modtagelige for alvorlige medicinske konsekvenser af COVID-19-infektion, dvs. får behov for mekanisk ventilation - respiratorindlæggelse i intensivpleje, er også dem, der mest sandsynligt har svageste åndedrætsmuskler. Det er rimeligt at antage, at en del af denne øgede risiko måske kan tilskrives faktorer, der er knyttet til deres åndedrætsmuskelsvaghed.

2. Patienter skal være respirator indlagte i intensivpleje, fordi deres åndedrætsmuskler ikke er i stand til at imødekomme de øgede krav til vejrtrækning, der er induceret af infektionen. Det er rimeligt at antage, at hvis ens åndedrætsmuskler er stærkere, er man mindre tilbøjelige til at have behov for respiratorindlæggelse.

3. Udførte studier, der undersøger virkningerne af præoperativ åndedrætsmuskeltræning, tyder på, at styrkelse af åndedrætsmusklerne reducerer postoperative lungekomplikationer, inklusive infektioner såsom lungebetændelse.

4. Understøttelsen fra respiratorindlæggelse, får vejrtrækningsmusklerne til at blive svagere, hvilket gør det vanskeligt for folk at trække vejret uden hjælp, når de fjernes fra respiratorens understøtning. Der ses nogle beviser for, at det ikke tager så lang tid at "fravænne" personer fra respiratorindlæggelse, hvis de træner deres åndedrætsmuskler under processen. Derudover er det fornuftigt at antage, at hvis man påbegynder respiratorindlæggelse med stærkere åndedrætsmuskler, så er det mindre sandsynligt, at man er for svag til at trække vejret på egen hånd, når man kommer ud af respiratoren.

Per Andersen er fysioterapeut og lider af sygdommen KOL.

Se her hvordan træning med Airofit har hjulpet ham med at håndtere følgerne af sygdommen.

En antagelse baseret på de ovenfor beskrevne argumenter er, at styrkelse af dine åndedrætsmuskler nu, gør det mindre sandsynligt, at man har behov for intensiv pleje i respirator hvis / når man bliver inficeret med COVID-19. Dette ville betyde en reduktion i efterspørgslen efter respiratorer i sundhedsvæsenet og frigøre en mangelfuld ressource. Vigtigere for den enkelte er det, at man ikke har behov for respiratorindlæggelse, det gør det mere sandsynligt, at man overlever en COVID-19-infektion.

Antagelserne er baseret på et udvalg af relevante medicinske studier, der kan ses links til herunder.

Respiratorisk muskeltræning reducerer post-operative lungeproblematikker
 1. Postoperative Inspiratory Muscle Training in Addition to Breathing Exercises and Early Mobilization Improves Oxygenation in High-Risk Patients After Lung Cancer Surgery: A Randomized Controlled Trial
 1. The effects of five days of intensive preoperative inspiratory muscle training on postoperative complications and outcome in patients having cardiac surgery: a randomized controlled trial
 1. Pre- and Postoperative Inspiratory Muscle Training in Patients Undergoing Cardiac Surgery: Systematic Review and Meta-Analysis
 1. Preoperative Inspiratory Muscle Training for Postoperative Pulmonary Complications in Adults Undergoing Cardiac and Major Abdominal Surgery
 1. Inspiratory Muscle Training Is Effective to Reduce Postoperative Pulmonary Complications and Length of Hospital Stay: A Systematic Review and Meta-Analysis
 1. Seven-day Intensive Preoperative Rehabilitation for Elderly Patients With Lung Cancer: A Randomized Controlled Trial
 1. Postoperative Outcomes Following Preoperative Inspiratory Muscle Training in Patients Undergoing Open Cardiothoracic or Upper Abdominal Surgery: Protocol for a Systematic Review
 1. Preoperative intervention reduces postoperative pulmonary complications but not length of stay in cardiac surgical patients: a systematic review
 1. Effect of Preoperative Inspiratory Muscle Training on Alveolar-Arterial Oxygen Gradients After Coronary Artery Bypass Surgery
 1. Preoperative Inspiratory Muscle Training to Prevent Postoperative Pulmonary Complications in Patients Undergoing Esophageal Resection
 1. Comparison of Two Preoperative Inspiratory Muscle Training Programs to Prevent Pulmonary Complications in Patients Undergoing Esophagectomy: A Randomized Controlled Pilot Study
 1. Reference chart of inspiratory muscle strength: a new tool to monitor the effect of pre-operative training
Respiratorisk muskeltræning hjælper ved fravænning fra mekanisk ventilation i respirator
 1. Prospective Observational Cohort Study on Grading the Severity of Postoperative Complications in Global Surgery Research
 1. Prospective Observational Cohort Study on Grading the Severity of Postoperative Complications in Global Surgery Research
 1. Inspiratory Muscle Training to Enhance Weaning From Mechanical Ventilation
 1. Inspiratory Muscle Training to Enhance Recovery From Mechanical Ventilation: A Randomised Trial
 1. Effect of Training on Inspiratory Load Compensation in Weaned and Unweaned Mechanically Ventilated ICU Patients
 1. IMT facilitates weaning from mechanical ventilation among patients in the intensive care unit: a systematic review
 1. Inspiratory Muscle Training to Facilitate Weaning From Mechanical Ventilation: Protocol for a Systematic Review
 1. IMT Increases Inspiratory Muscle Strength in Patients Weaning From Mechanical Ventilation: A Systematic Review
Mekanisk ventilation i respirator svækker åndedrætsmuskulaturen 
 1. Effects of Mechanical Ventilation on Diaphragm Function and Biology
 1. Evolution of Diaphragm Thickness During Mechanical Ventilation. Impact of Inspiratory Effort
 1. Increased Duration of Mechanical Ventilation Is Associated With Decreased Diaphragmatic Force: A Prospective Observational Study

Search